ارتباط با ما

سایت تولید

آدرس: مازندران، جویبار، شهرک صنعتی جویبار، خیابان بوستان، لاله غربی واحد جویبار، شهرک صنعتی جویبار، خیابان بوستان، لاله غربی، واحد C32-2

  کد پستی: 4776173350

تلفکس: 442561157-011

ایمیل: info@sahelmed.ir

دفتر مرکزی

آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان حسینی (سورنا)، خیابان نکیسا، پلاک 30 غربی، واحد 8
کدپستی: 1577734119
تلفن: 86120282-021
فاکس: 86120896-021
مدیر عامل: ceo@sahelmed.ir

مدیر تولید: p.managar@sahelmed.ir

امورمالی: financial@sahelmed.ir

شکایات: complaint@sahelmed.ir

بازرگانی و فروش:marketing@sahelmed.ir

               

ارتباط با ما